És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc(*).


 
AVíS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de Finques Rosell excepte les imatges o continguts que de forma expressa se n‘especifiqui el contrari, que seran propietat dels seus autors, els quals han autoritzat l'ús d'aquests continguts en aquest web.
Les dades informatives sobre característiques tècniques i preus són les que ens han facilitat els nostres clients, que suposem certes i que ens limitem a transcriure sense més responsabilitat prèvia a una possible operació mercantil.
Queda prohibida la reproducció de qualsevol contingut d'aquest web i utilitzar-ne les imatges sense el consentiment del propietari.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • Finques Rosell no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest web i que tant el web com el servidor estiguin lliures de virus. Tampoc no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • Finques Rosell acompleix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
  • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i, per tant, autoritza a Finques Rosell a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web i del sistema intern de gestió, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Finques Rosell resta assabentat que podrà exercir davant Finques Rosell. els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud adreçada a Finques Rosell.
  • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.